بکندباز

تابع ‎floor()‎‎ در PHP

مثال

روند کردن اعداد به نزدیک ترین عدد صحیح کوچکتر:

<?php
echo(floor(0.60) . "<br>");
echo(floor(0.40) . "<br>");
echo(floor(5) . "<br>");
echo(floor(5.1) . "<br>");
echo(floor(-5.1) . "<br>");
echo(floor(-5.9));
?>

توضیحات

تابع ‎floor()‎‎ یک عدد را به به نزدیک ترین عدد صحیح کوچکتر روند می کند.

نکته: برای روند کردن به نزدیک ترین عدد صحیح بزرگتر، از تابع ‎ceil()‎‎ استفاده می کنیم.

نکته: برای روند کردن اعداد اعشاری به تابع ‎round()‎‎ مراجعه کنید.

سینتکس

floor(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. عددی که باید روند شود

تست آنلاین تابع ‎floor()‎‎

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*