بکندباز

تابع ‎decoct()‎ در PHP

مثال

تبدیل دسیمال به اکتال:

<?php
echo decoct("30") . "<br>";
echo decoct("10") . "<br>";
echo decoct("1587") . "<br>";
echo decoct("70");
?>

توضیحات

تابع ‎decoct()‎ یک عدد دسیمال را به یک عدد اکتال تبدیل می کند.

نکته: برای تبدیل اکتال به دسیمال از تابع ‎octdec()‎ استفاده کنید.

سینتکس

decoct(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. عدد دسیمال
 

 


تست آنلاین تابع ‎decoct()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0