بکندباز

متد ‎isqrt()‎‎ در پایتون

مثال

گرد کردن مقدار جذر یک عدد به اولین عدد صحیح کوچکتر: (در این مثال ابتدا جذر عادی اعداد با متد sqrt محاسبه شده و سپس جذر گرد شده ی آنها با isqrt. تا بتوانید خروجی شان را با هم مقایسه کنید.)

# Import math Library
import math

# Print the square  root of different numbers
print (math.sqrt(10))
print (math.sqrt (12))
print (math.sqrt (68))
print (math.sqrt (100))

# Round square root  downward to the nearest integer
print (math.isqrt(10))
print  (math.isqrt (12))
print (math.isqrt (68))
print (math.isqrt (100))

توضیحات

متد math.‎isqrt()‎‎ جذر عدد ورودی را محاسبه کرده و به نزدیکترین عدد صحیح کوچکتر گرد می کند.

نکته: عدد ورودی باید بزرگتر مساوی 0 باشد.

سینتکس

math.isqrt(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. داده ی عددی. اگر x منفی باشد، ارور ValueError و اگر غیر عددی باشد ارور TypeError برگردانده می شود

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی: داده ی int
ورژن پایتون: 3.8

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*