بکندباز

تابع ‎fread()‎ در PHP

 

مثال

خواندن 10 بایت از یک فایل باز شده:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");
fread($file,"10");
fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fread()‎ اطلاعات یک فایل را می خواند.

سینتکس

fread(file, length)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. آدرس فایل
lengthاجباری. حداکثر مقداری که باید خوانده شود

مثال

خواندن کل اطلاعات یک فایل:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");
fread($file,filesize("test.txt"));
fclose($file);
?>
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0