بکندباز

تابع ‎file_get_contents()‎‎ در PHP

مثال

خواندن اطلاعات یک فایل به صورت یک متن:

<?php
echo file_get_contents("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎file_get_contents()‎‎ اطلاعات یک فایل را می خواند و به صورت یک متن در خروجی برمیگرداند.

این تابع برای خواندن اطلاعات یک فایل، از بین توابع دیگر، تابع مناسب تری است و عملکرد بهتری دارد.

سینتکس

file_get_contents(path, include_path, context, start, max_length)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
path اجباری. آدرس فایل
include_path اختیاری. اگر مقدار آن 1 باشد، درون آدرس include_path (در php.ini) نیز به دنبال فایل می گردد
context اختیاری.
start اختیاری. نقطه ی شروع خواندن. اگر منفی باشد از آخر شمارش می شود.
max_length اختیاری. ماکزیمم مقداری که باید خوانده شود
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*