بکندباز

تابع ‎is_scalar()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا متغیر اسکالر (عددی)  است یا نه:

<?php
$a = "Hello";
echo "a is " . is_scalar($a) . "<br>";

$b = 0;
echo "b is  " . is_scalar($b) . "<br>";

$c = 32;
echo "c is " . is_scalar($c) .  "<br>";

$d = NULL;
echo "d is " . is_scalar($d) . "<br>";

$e = array("red", "green", "blue");
echo "e is " . is_scalar($e) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎is_scalar()‎ چک می کند که آیا متغیر اسکالر (عددی) است یا نه.

این تابع اگر متغیر اسکالر (عددی) باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

اعداد صحیح، اعداد اعشاری، رشته های عددی یا دودویی ها می توانند متغیر های اسکالر (عددی) باشند. آرایه ها، اشیاء و منابع، اسکالر نیستند.

سینتکس

is_scalar(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎is_scalar()‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*