بکندباز

تابع ‎str()‎ در پایتون

مثال

تبدیل عدد 3.5 به داده ی متنی:

x =  str(3.5)

توضیحات

تابع ‎str()‎ مقدار ورودی را به داده ی متنی تبدیل می کند.

سینتکس

str(object, encoding=encoding, errors=errors)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0