بکندباز

تابع ‎var_export()‎‎ در PHP

مثال

چاپ اطلاعات ساختاربندی شده درباره متغیر ها:

<?php
$a = 32;
echo var_export($a) . "<br>";

$b = "Hello  world!";
echo var_export($b) . "<br>";

$c = 32.5;
echo  var_export($c) . "<br>";

$d = array("red", "green",  "blue");
echo var_export($d) . "<br>";

$e = array(32, "Hello world!", 32.5, array("red", "green", "blue"));
echo var_export($e) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎var_export()‎‎ اطلاعات ساختار بندی شده ای را درباره یک متغیر چاپ می کند و یا برمیگرداند.

این تابع شبیه به تابع ‎var_dump()‎‎ کار می کند، با این تفاوت که مقدار بازگشتی برای این تابع، یک کد معتبر PHP است.

سینتکس

var_export(variable, return);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر
return اختیاری. اگر true باشد، مقدار برگردانده می شود و اگر false باشد، چاپ می شود
 

 


تست آنلاین تابع ‎var_export()‎‎

نتیجه:

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*