بکندباز

متد ‎istitle()‎‎ در پایتون

مثال

بررسی اینکه آیا تمام کلمات موجود در متن با حرف بزرگ شروع می شوند یا نه:

txt = "Hello, And Welcome To My World!"

x = txt.‎istitle()‎‎

print(x)

توضیحات

متد ‎istitle()‎‎ اگر تمام کلمات موجود در متن با حرف بزرگ شروع شوند و بقیه ی حروفشان، حرف کوچک باشد، True و در غیر اینصورت False برمی گرداند.

سینتکس

string.‎istitle()‎‎

مثال

بررسی اینکه آیا تمام کلمات موجود در متن با حرف بزرگ شروع می شوند یا نه:

a = "HELLO, AND WELCOME TO MY WORLD"
b = "Hello"
c = "22 Names"
d =  "This Is %'!?"

print(a.‎istitle()‎‎)
print(b.‎istitle()‎‎)
print(c.‎istitle()‎‎)
print(d.‎istitle()‎‎)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*