بکندباز

تابع ‎rand()‎ در PHP

مثال

تولید اعداد رندوم:

<?php
echo(‎rand()‎ . "<br>");
echo(‎rand()‎ . "<br>");
echo(rand(10,100));
?>

توضیحات

تابع ‎rand()‎ یک عدد صحیح رندوم ایجاد می کند.

نکته: اگر یک عدد رندوم بین  10 و 100 , بخواهید از  rand (10,100) استفاده کنید

نکته: تابع mt_‎rand()‎ عدد رندوم بهتر و چهار برابر سریعتر از ‎rand()‎ تولید می کند.

سینتکس

‎rand()‎;

or

rand(min,max);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
min اختیاری. کمترین عدد – پیشفرض = 0
max اختیاری. بیشترین عدد – پیشفرض = ‎getrandmax()‎
 

 


تست آنلاین تابع ‎rand()‎

نتیجه:

 

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ