بکندباز

تابع ‎issubclass()‎ در پایتون

مثال

بررسی اینکه آیا کلاس myObj فرزند کلاس myAge است یا نه:

class myAge:
  age = 36

class myObj(myAge):
  name =  "John"
  age = myAge

x = issubclass(myObj, myAge)
print(x)

توضیحات

تابع ‎issubclass()‎ اگر کلاس اول زیر مجموعه یا فرزند کلاس دوم باشد، True و در غیر اینصورت False بر می گرداند.

سینتکس

issubclass(object, subclass)

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question