بکندباز

متد ‎factorial()‎ در پایتون

مثال

محاسبه فاکتوریل یک عدد:

#Import math Library
import math 

#Return factorial of a number
print(math.factorial(9))
print(math.factorial(6))
print(math.factorial(12))

توضیحات

متد math.‎factorial()‎ فاکتوریل یک عدد را محاسبه می کند.

نکته: این متد فقط اعداد مثبت را در ورودی می پذیرد.

فاکتوریل یک عدد یعنی حاصلضرب آن عدد با تمام اعداد کوچکتر از خود تا 1. برای مثال فاکتوریل عدد 6 اینگونه محاسبه می شود: ‎ 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720‎

سینتکس

math.factorial(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. یک عدد مثبت. اگر عدد منفی وارد کنیم با ارور ValueError و اگر داده ی غیر عددی وارد کنیم با ارور TypeError روبرو خواهیم شد.

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: یک عدد int مثبت
ورژن پایتون: 2.6

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ