بکندباز

تابع ‎stat()‎‎ در PHP

مثال

گرفتن اطلاعات یک فایل

<?php
$stat = stat("test.txt");
echo "Access time: " .$stat["atime"];
echo "<br>Modification time: " .$stat["mtime"];
echo "<br>Device number: " .$stat["dev"];
?>

توضیحات

تابع ‎stat()‎‎ اطلاعاتی را در مورد یک فایل در خروجی چاپ می کند.

سینتکس

stat(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
filename اجباری. آدرس فایل
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*