بکندباز

متد ‎pop()‎‎ در پایتون

مثال

حذف یک آیتم تصادفی از ست:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.‎pop()‎‎ 

print(fruits)

توضیحات

متد ‎pop()‎‎ یک آیتم را به صورت تصادفی از ست حذف کرده و آن را در خروجی برمی گرداند.

سینتکس

set.‎pop()‎‎

مثال

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

x = fruits.‎pop()‎‎ 

print(x)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*