بکندباز

تابع ‎sqrt()‎‎ در PHP

مثال

چاپ جذر ریشه ی دوم اعداد مختلف:

<?php
echo(sqrt(0) . "<br>");
echo(sqrt(1) . "<br>");
echo(sqrt(9) . "<br>");
echo(sqrt(0.64) . "<br>");
echo(sqrt(-9));
?>

توضیحات

تابع ‎sqrt()‎ جذر ریشه ی دوم یک عدد را برمیگرداند.

سینتکس

sqrt(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. یک عدد

تست آنلاین تابع ‎sqrt()‎

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*