بکندباز

تابع ‎date_timestamp_get()‎‎ در PHP

مثال

چاپ زمان به فرمت عددی Unix برای تاریخ و زمان امروز:

<?php
$date=date_create();
echo date_timestamp_get($date);
?>

توضیحات

تابع ‎date_timestamp_get()‎ زمان به فرمت عددی Unix را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

date_timestamp_get(object)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
object اجباری. یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎ ساخته شده است
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*