بکندباز

تابع ‎date_default_timezone_get()‎‎ در PHP

مثال

چاپ منطقه ی زمانی پیش فرض:

<?php
echo ‎date_default_timezone_get()‎‎;
?>

توضیحات

تابع ‎date_default_timezone_get()‎‎ منطقه زمانی پیش فرض که تمام توابع مربوط به تاریخ و زمان در طول کد از آن استفاده می کنند را برمیگرداند.

سینتکس

‎date_default_timezone_get()‎‎

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*