بکندباز

تابع ‎date_default_timezone_get()‎ در PHP

مثال

چاپ منطقه ی زمانی پیش فرض:

<?php
echo ‎date_default_timezone_get()‎;
?>

توضیحات

تابع ‎date_default_timezone_get()‎ منطقه زمانی پیش فرض که تمام توابع مربوط به تاریخ و زمان در طول کد از آن استفاده می کنند را برمیگرداند.

سینتکس

‎date_default_timezone_get()‎

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question