بکندباز

تابع ‎rewind()‎‎ در PHP

مثال

برگرداندن موقعیت اشاره گر به ابتدای فایل:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");

//Change position of file pointer
fseek($file,"15");

//Set file pointer to 0
rewind($file);

fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎rewind()‎‎ موقعیت اشاره گر فایل را به ابتدای فایل برمیگرداند.

سینتکس

rewind(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. فایل باز شده
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*