بکندباز

تابع ‎ftp_put()‎‎ در PHP

مثال

آپلود یک فایل روی یک سرور FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$file = "localfile.txt";

// upload file
if (ftp_put($ftp_conn, "serverfile.txt", $file, FTP_ASCII))
  {
  echo "Successfully uploaded $file.";
  }
else
  {
  echo "Error uploading $file.";
  }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_put()‎‎ یک فایل را روی یک سرور FTP آپلود می کند.

سینتکس

ftp_put(ftp_conn, remote_file, local_file, mode, startpos);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری. اتصال FTP
remote_file اجباری. آدرس فایلی که باید به آنجا آپلود شود
local_file اجباری. آدرس فایل محلی که قرار است آپلود شود
mode اختیاری. مد انتقال – مقادیر احتمالی :FTP_ASCII یا FTP_BINARY
startpos اختیاری. موقعیت در فایل ریموت که آپلود از آنجا شروع می شود

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*