بکندباز

متد ‎‎startswith()‎‎ در پایتون

مثال

بررسی اینکه آیا متن با کلمه “Hello” شروع می شود یا نه:

txt = "Hello, welcome to my world."

x = txt.startswith("Hello")

print(x)

توضیحات

متد ‎‎startswith()‎‎ اگر متن با یک کلمه مشخص شروع شود، True و در غیر اینصورت False برمیگرداند.

سینتکس

string.startswith(value, start, end)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
value اجباری. کلمه ای که باید چک شود
start اختیاری. نقطه ی شروع جستجو
end اختیاری. نقطه ی پایان جستجو

مثال

بررسی اینکه آیا ایندکس 7 تا 20 متن داده شده، با کلمه wel شروع می شود یا نه:

txt = "Hello, welcome to my world."

x = txt.startswith("wel",  7, 20)

print(x)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ