بکندباز

تابع ‎copy()‎‎ در PHP

 

مثال

کپی فایل “source.txt” به “target.txt”:

<?php
echo copy("source.txt","target.txt");
?>

 

توضیحات

تابع ‎copy()‎‎ یک فایل را کپی می کند.

نکته: اگر فایل to_file از قبل وجود داشته باشد، بازنویسی می شود.

سینتکس

copy(from_file, to_file, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
from_file اجباری. مسیر فایلی که قرار است کپی شود
to_file اجباری. مسیر فایلی که فایل قبلی در آن کپی می شود
context اختیاری. مشخص کردن منبع متن که توسط تابع
‎stream_context_create()‎‎ ساخته می شود

 

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*