بکندباز

تابع ()array_chunk در PHP

مثال : تبدیل آرایه ورودی به آرایه های دوتایی:

<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota","Honda","Mercedes","Opel");
print_r(array_chunk($cars,2));
?>

توضیحات

تابع ()array_chunk آرایه ورودی را به آرایه های کوچکتر تقسیم می کند

دستور تابع

array_chunk(array, size, preserve_key)

مقدار preserve_key:

  • true – کلید ها را نگه میدارد
  • false – پیش فرض – ایندکس ها را دوباره به صورت عددی می سازد

تست آنلاین تابع ()array_chunk

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*