بکندباز

تابع ‎iter()‎ در پایتون

مثال

ساخت یک شیء آرایه ای و چاپ اعضای آن:

x = iter(["apple", "banana", "cherry"])
print(next(x))
print(next(x))
print(next(x))

توضیحات

تابع ‎iter()‎ یک شیء آرایه ای می سازد.

سینتکس

iter(object, sentinel)

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0