بکندباز

تابع ‎len()‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن تعداد اعضای آرایه ی لیست:

mylist = ["apple", "banana", "cherry"]
x = len(mylist)
print(x)

توضیحات

تابع ‎len()‎ تعداد اعضای شیء ورودی را به دست می آورد. اگر شیء ورودی متن باشد، تعداد کاراکتر هایش برگردانده می شود.

سینتکس

len(object)

مثال

به دست آوردن تعداد کاراکتر های یک کلمه:

mylist = "Hello"
x = len(mylist)
print(x)

 

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question