بکندباز

تابع ‎floatval()‎‎ در PHP

مثال

استخراج مقدار اعشاری متغیر های مختلف:

<?php
$a = "1234.56789";
echo floatval($a) . "<br>";

$b =  "1234.56789Hello";
echo floatval($b) . "<br>";

$c =  "Hello1234.56789";
echo floatval($c) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎floatval()‎‎ مقدار اعشاری یک متغیر را استخراج کرده و برمیگرداند.

سینتکس

floatval(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎floatval()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*