بکندباز

تابع ‎fflush()‎‎ در PHP

مثال

نوشتن کل خروجی بافر شده در یک فایل باز:

<?php
$file = fopen("test.txt","r+");
rewind($file);
fwrite($file, 'Hello World');
fflush($file);

fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fflush()‎ کل خروجی بافر شده را در یک فایل بازشده می نویسد.

سینتکس

fflush(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. فایل باز شده
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*