بکندباز

متد ‎remove()‎ در پایتون

مثال

حذف banana از ست:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.remove("banana") 

print(fruits)

توضیحات

متد ‎remove()‎ یک آیتم مشخص را از ست حذف می کند. این متد بر خلاف متد discard()‎ اگر آیتم در ست وجود نداشته باشد، اروری در خروجی چاپ می کند.

سینتکس

set.remove(item)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
item اجباری.

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0