بکندباز

تابع ()strchr در PHP

مثال : اولین تطابق کلمه “world” در “Hello world” را پیدا کن و باقی متن را چاپ کن.

<?php
echo strchr("Hello world!","world");
?>

توضیحات

تابع ()strchr به دنبال اولین تطابق کلمه در متن می گردد و باقی متن را نمایش می دهد.

عملکرد این تابع برابر با تابع ()strstr است.

دستور تابع

strchr(string,search,before_search);

تست آنلاین تابع ()strchr

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*