بکندباز

متد ‎gamma()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه ی تابع گامای اعداد:

# Import math Library
import math 

# Return the gamma function for  different numbers
print(math.gamma(-0.1))
print(math.gamma(8))
print(math.gamma(1.2))
print(math.gamma(80))
print(math.gamma(-0.55))

توضیحات

متد math.‎gamma()‎ تابع گامای یک عدد را در خروجی برمیگرداند.

نکته: برای محاسبه ی لگاریتم گاما، از متد math.l‎gamma()‎ استفاده می کنیم.

سینتکس

math.gamma(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. یک عدد مثبت. اگر عدد منفی وارد شود، ارور ValueError و اگر داده ی غیر عددی وارد شود ارور TypeError برگردانده می شود.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی: مقداری از نوع float
ورژن پایتون: 3.2

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*