بکندباز

تابع ‎symlink()‎‎ در PHP

مثال

ساخت یک لینک نمادین:

<?php
$target = "downloads.php";
$link = "downloads";
symlink($target, $link);
echo readlink($link);
?>

توضیحات

تابع ‎symlink()‎‎ یک لینک نمادین از یک فایل فایل هدف و با یک نام مشخص می سازد.

نکته: این یک لینک HTML نیست، بلکه یک لینک در سیستم فایلی است.

سینتکس

symlink(target, link)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
target اجباری. فایل هدف
link اجباری. نام لینک
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*