بکندباز

تابع ‎symlink()‎ در PHP

مثال

ساخت یک لینک نمادین:

<?php
$target = "downloads.php";
$link = "downloads";
symlink($target, $link);
echo readlink($link);
?>

توضیحات

تابع ‎symlink()‎ یک لینک نمادین از یک فایل فایل هدف و با یک نام مشخص می سازد.

نکته: این یک لینک HTML نیست، بلکه یک لینک در سیستم فایلی است.

سینتکس

symlink(target, link)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
targetاجباری. فایل هدف
linkاجباری. نام لینک
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0