بکندباز

تابع ‎getrandmax()‎ در PHP

مثال

چاپ بزرگترین عدد رندوم ممکن که تابع ‎rand()‎ تولید می کند:

<?php
echo(‎getrandmax()‎); 
?>

توضیحات

تابع ‎getrandmax()‎ بزرگترین عدد رندوم ممکنی که تابع ‎rand()‎ می تواند تولید کند را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

‎getrandmax()‎;
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0