بکندباز

تابع ‎getrandmax()‎‎ در PHP

مثال

چاپ بزرگترین عدد رندوم ممکن که تابع ‎rand()‎‎ تولید می کند:

<?php
echo(‎getrandmax()‎‎); 
?>

توضیحات

تابع ‎getrandmax()‎‎ بزرگترین عدد رندوم ممکنی که تابع ‎rand()‎‎ می تواند تولید کند را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

‎getrandmax()‎‎;

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*