بکندباز

تابع ‎getrandmax()‎ در PHP

مثال

چاپ بزرگترین عدد رندوم ممکن که تابع ‎rand()‎ تولید می کند:

<?php
echo(‎getrandmax()‎); 
?>

توضیحات

تابع ‎getrandmax()‎ بزرگترین عدد رندوم ممکنی که تابع ‎rand()‎ می تواند تولید کند را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

‎getrandmax()‎;

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ