بکندباز

متد ‎frexp()‎ در پایتون

مثال

محاسبه ممیز شناور اعداد:

#Import math Library
import math 

#Return mantissa and exponent  of numbers
print(math.frexp(4))
print(math.frexp(-4))
print(math.frexp(7))

توضیحات

متد math.‎frexp()‎ ممیز شناور یک عدد را در قالب یک جفت عدد (m,e) در خروجی برمیگرداند که m عدد مانتیس و e توان

فرمرل ممیز شناور یک عدد برابر است با: number = m * 2**e.

سینتکس

math.frexp(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. یک عدد. اگر ورودی مقدار عددی نباشد، ارور TypeError برگردانده می شود

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: یک tuple شامل جفت (m,e)
ورژن پایتون: 2.6

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question