بکندباز

تابع ‎is_link()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا نام فایل داده شده یک لینک سمبولیک است یا نه:

<?php
$link = "images";
if(is_link($link)) {
  echo ("$link is a link");
} else {
  echo ("$link is not a link");
}
?>

نمونه خروجی کد:

images is not a link

توضیحات

تابع ‎is_link()‎‎ چک می کند که آیا نام ورودی داده شده، یک لینک است یا نه.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

is_link(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. آدرس فایل ورودی
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*