بکندباز

تابع ‎fwrite()‎ در PHP

مثال

نوشتن در یک فایل:

<?php
$file = fopen("test.txt","w");
echo fwrite($file,"Hello World. Testing!");
fclose($file);
?>

خروجی کد بالا:

21

توضیحات

تابع ‎fwrite()‎ محتوایی را در یک فایل باز می نویسد.

سینتکس

fwrite(file, string, length)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. فایل باز شده
stringاجباری. محتوایی که قرار است در فایل نوشته شود
lengthاختیاری. مشخص کردن حداکثر بایتی که باید در فایل نوشته شود.
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0