بکندباز

تابع ‎ftp_nlist()‎‎ در PHP

مثال

لیست کردن فایل های درون پوشه ی کنونی:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

// get file list of current directory
$file_list = ftp_nlist($ftp_conn, ".");
var_dump($file_list);

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_nlist()‎‎ لیست فایل های موجود درون یک پوشه ی مشخص از سرور FTP را برمیگرداند.

سینتکس

ftp_nlist(ftp_conn, dir);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری. اتصال  FTP
dir اجباری. آدرس پوشه – برای مشخص کردن پوشه یک کنونی از علامت “.” استفاده کنید.

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*