بکندباز

تابع ‎asin()‎ در PHP

مثال

چاپ آرک سینوس اعداد مختلف:

<?php
echo(asin(0.64) . "<br>");
echo(asin(-0.4) . "<br>");
echo(asin(0) . "<br>");
echo(asin(-1) . "<br>");
echo(asin(1) . "<br>");
echo(asin(2));
?>

توضیحات

تابع ‎asin()‎ آرک سینوس یک عدد را برمی گرداند.

نکته: ‎asin(1)‎ مقدار Pi/2 را برمیگرداند

سینتکس

asin(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. عددی بین 1 و 1-
 

 


تست آنلاین تابع ‎asin()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0