بکندباز

تابع ‎asin()‎‎ در PHP

مثال

چاپ آرک سینوس اعداد مختلف:

<?php
echo(asin(0.64) . "<br>");
echo(asin(-0.4) . "<br>");
echo(asin(0) . "<br>");
echo(asin(-1) . "<br>");
echo(asin(1) . "<br>");
echo(asin(2));
?>

توضیحات

تابع ‎asin()‎‎ آرک سینوس یک عدد را برمی گرداند.

نکته: ‎asin(1)‎ مقدار Pi/2 را برمیگرداند

سینتکس

asin(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. عددی بین 1 و 1-
 

 


تست آنلاین تابع ‎asin()‎‎

نتیجه:

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*