بکندباز

تابع ‎asinh()‎‎ در PHP

مثال

چاپ سینوس هایپربولیک معکوس اعداد مختلف:

<?php
echo(asinh(7) . "<br>");
echo(asinh(56) . "<br>");
echo(asinh(2.45));
?>

توضیحات

تابع ‎asinh()‎ سینوس هایپربولیک معکوس یک عدد را برمیگرداند.

سینتکس

asinh(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. یک عدد

تست آنلاین تابع ‎asinh()‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*