بکندباز

متد ‎zfill()‎ در پایتون

مثال

پر کردن ابتدای متن با عدد صفر تا جایی که به طول 10 کاراکتر برسد:

txt = "50"

x = txt.zfill(10)

print(x)

توضیحات

متد ‎zfill()‎ به ابتدای متن صفر اضافه می کند تا آنجایی که به طول مشخص شده برسد.

سینتکس

string.zfill(len)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
len اجباری. طول نهایی متن

مثال

پر کردن ابتدای متن با عدد صفر تا جایی که به طول 10 کاراکتر برسد:

a = "hello"
b = "welcome to the jungle"
c = "10.000"

print(a.zfill(10))
print(b.zfill(10))
print(c.zfill(10))

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0