بکندباز

تابع ‎opendir()‎‎ در PHP

مثال

باز کردن یک پوشه، خواندن محتوای آن و سپس بستن پوشه:

<?php
$dir = "/images/";

// Open a directory, and read its contents
if (is_dir($dir)){
 if ($dh = opendir($dir)){
  while (($file = readdir($dh)) !== false){
   echo "filename:" . $file . "<br>";
  }
  closedir($dh);
 }
}
?>

خروجی:

filename: cat.gif
filename: dog.gif
filename: horse.gif

 

توضیحات

تابع ‎opendir()‎ یک پوشه را باز می کند.

سینتکس

opendir(path, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
path اجباری. آدرس پوشه
context اختیاری. 
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*