بکندباز

تابع ()array_diff در PHP

مثال : مقادیر دو آرایه را با هم مقایسه کن و اختلاف را در خروجی نمایش بده:

<?php
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow");
$a2=array("e"=>"red","f"=>"green","g"=>"blue");

$result=array_diff($a1,$a2);
print_r($result);
?>

توضیحات

تابع ()array_diff مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند.

این تابع مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و یک آرایه را در خروجی برمیگرداند که شامل مقادیری از آرایه اول است که در آرایه های دوم و سوم و … وجود ندارند.

دستور تابع

array_diff(array1, array2, array3, ...)

تست آنلاین تابع ()array_diff

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*