بکندباز

تابع ‎strtotime()‎ در PHP

مثال

تبدیل تاریخ و زمان متنی انگلیسی به فرمت Unix timestamp:

<?php
echo(strtotime("now") . "<br>");
echo(strtotime("3 October 2005") . "<br>");
echo(strtotime("+5 hours") . "<br>");
echo(strtotime("+1 week") . "<br>");
echo(strtotime("+1 week 3 days 7 hours 5 seconds") . "<br>");
echo(strtotime("next Monday") . "<br>");
echo(strtotime("last Sunday"));
?>

توضیحات

تابع ‎strtotime()‎ یک تاریخ و زمان متنی انگلیسی را به فرمت Unix timestamp تبدیل می کند (یک عدد که تعداد ثانیه ی گذشته از تاریخ 1 ژانویه 1970 00:00:00 GMT است).

نکته: اگر سال به صورت دو رقمی مشخص شود، اعداد بین 0 تا 69 به  2000-2069 تبدیل شده و اعداد بین 70 تا 100 به 1970-2000 تبدیل می شود.

نکته: به ترتیب سال و ماه و روز در m/d/y یا  d-m-y دقت کنید. اگر جداکننده اعداد علامت / باشد، فرمت آمریکایی m/d/y در نظر گرفته می شود و اگر – باشد فرمت اروپایی d-m-y در نظر گرفته می شود. که جای ماه و روز آنها متفاوت است. برای جلوگیری از بروز مشکل در صورت امکان همیشه از فرمت YYYY-MM-DD و یا تابع date_create_from_format() استفاده کنید.

سینتکس

strtotime(time, now);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
time اجباری. رشته ی متنی مربوط به تاریخ/زمان
now اختیاری. مشخص کردن زمان پایه برای اینکه زمان نسبی محاسبه شود

تست آنلاین تابع ‎strtotime()‎

نتیجه:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question