بکندباز

متد ‎isdisjoint()‎‎ در پایتون

مثال

چک کردن اینکه هیچ کدام از آیتم های ست x در ست y نباشد:

x = {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google", "microsoft", "facebook"}

z = x.isdisjoint(y) 

print(z)

توضیحات

متد ‎isdisjoint()‎ اگر هیچ کدام از آیتم های ست در ست دیگر نباشد، True و در غیر اینصورت False برمی گرداند.

سینتکس

set.isdisjoint(set)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
set اجباری.

مثال

x =  {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google",  "microsoft", "apple"}

z = x.isdisjoint(y) 

print(z)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*