بکندباز

متد ‎trunc()‎‎ در پایتون

مثال

جدا کردن بخش صحیح از اعداد اعشاری:

# Import math Library
import math 

# Return the truncated integer  parts of  different numbers
print(math.trunc(2.77))
print(math.trunc(8.32))
print(math.trunc(-99.29))

توضیحات

متد math.‎trunc()‎‎ عدد صحیح را از عدد ورودی بیرون کشیده و در خروجی برمیگداند.

نکته: این متد، عدد را به عدد صحیح بالاتر یا پایین تر گرد نمی کند، بلکه فقط قسمت اعشاری آن را حذف میکند.

سینتکس

math.tanh(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. عددی که می خواهیم بخش اعشاری آن حذف شود

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: داده ی  int
ورژن پایتون: 1.4

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*