بکندباز

تابع ‎any()‎‎ در پایتون

مثال

چک کردن اینکه آیا یکی از اعضای لیست True هست یا نه:

mylist = [False, True, False]
x = any(mylist)
print(x)

توضیحات

تابع ‎any()‎‎ اگر حداقل یکی از آیتم های موجود در یک شیء قابل تکرار True باشد مقدار True را در خروجی برمیگرداند و در غیر اینصورت مقدار False را.

اگر شیء قابل تکرار خالی باشد، تابع ‎any()‎‎ مقدار False را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

any(iterable)

مثال

چک کردن اینکه آیا یکی از اعضای تاپل True هست یا نه:

mytuple = (0, 1, False)
x = any(mytuple)
print(x)

مثال

چک کردن اینکه آیا یکی از اعضای ست True هست یا نه:

myset = {0, False, 0}
x = any(myset)
print(x)

مثال

چک کردن اینکه آیا یکی از اعضای دیکشنری True هست یا نه:

mydict = {0 : "Apple", 1 : "Orange"}
x = any(mydict)
print(x)

 

نکته: هنگامی که این تابع روی یک دیکشنری استفاده شود، کلید ها چک می شوند نه مقدار ها.

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*