بکندباز

متد ‎copy()‎ در پایتون

مثال

کپی کردن ست fruits:

fruits =  {"apple", "banana", "cherry"}

x = fruits.‎copy()‎

print(x)

توضیحات

متد ‎copy()‎ ست را کپی می کند.

سینتکس

set.‎copy()‎
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0