بکندباز

تابع ()strrchr در PHP

مثال : آخرین تطابق کلمه “world” در “Hello world” را پیدا کن و باقی متن را چاپ کن.

<?php
echo strrchr("Hello world!","world");
?>

توضیحات

تابع ()strrchr به دنبال آخرین تطابق کلمه در متن می گردد و باقی متن را نمایش می دهد.

دستور تابع

strrchr(string,char);

تست آنلاین تابع ()strrchr

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0