بکندباز

تابع ‎bindec()‎ در PHP

مثال

تبدیل عدد باینری به دسیمال:

<?php
echo bindec("0011") . "<br>";
echo bindec("01") . "<br>";
echo bindec("11000110011") . "<br>";
echo bindec("111");
?>

توضیحات

تابع ‎bindec()‎ یک عدد باینری را به دسیمال تبدیل می کند.

نکته: برای تبدیل دسیمال به باینری از تابع ‎decbin()‎ استفاده کنید.

سینتکس

bindec(binary_string);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
binary_stringاجباری. رشته ی باینری که باید تبدیل شود
نکته:
حتماً باید به صورت رشته باشد!
 

 


تست آنلاین تابع ‎bindec()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0