بکندباز

متد ‎keys()‎ در پایتون

مثال

دریافت لیست کلید های آرایه:

car = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
   "year": 1964
}

x = car.‎keys()‎

print(x)

توضیحات

متد ‎keys()‎ لیست کلید های دیکشنری را به صورت یک view object در خروجی برمیگرداند. این view object در صورتی که کلیدی به دیکشنری اضافه یا کم شود، به طور اتوماتیک آپدیت می شود. مانند مثال بعدی:

سینتکس

dictionary.‎keys()‎

مثال

car = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
   "year": 1964
}

x = car.‎keys()‎

car["color"] =  "white"

print(x)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0