بکندباز

تابع ‎sin()‎ در PHP

مثال

چاپ سینوس اعداد مختلف:

<?php
echo(sin(3) . "<br>");
echo(sin(-3) . "<br>");
echo(sin(0) . "<br>");
echo(sin(M_PI) . "<br>");
echo(sin(M_PI_2));
?>

توضیحات

تابع ‎sin()‎ سینوس یک عدد را برمیگرداند.

سینتکس

sin(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. مقدار به ردیان

تست آنلاین تابع ‎sin()‎

نتیجه:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question