بکندباز

تابع ‎sin()‎‎ در PHP

مثال

چاپ سینوس اعداد مختلف:

<?php
echo(sin(3) . "<br>");
echo(sin(-3) . "<br>");
echo(sin(0) . "<br>");
echo(sin(M_PI) . "<br>");
echo(sin(M_PI_2));
?>

توضیحات

تابع ‎sin()‎‎ سینوس یک عدد را برمیگرداند.

سینتکس

sin(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. مقدار به ردیان

تست آنلاین تابع ‎sin()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*