بکندباز

تابع ‎log1p()‎‎ در PHP

مثال

 چاپ ‎log(1+number)‎ برای اعداد مختلف:

<?php
echo(log1p(2.7183) . "<br>");
echo(log1p(2) . "<br>");
echo(log1p(1) . "<br>");
echo(log1p(0));
?>

توضیحات

تابع ‎log1p()‎‎ مقدار ‎log(1+number)‎ را محاسبه می کند، با روشی که حتی اگر پارامتر number نزدیک به صفر باشد نیز دقت بالایی دارد.

سینتکس

log1p(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. عدد
 

 


تست آنلاین تابع ‎log1p()‎‎

نتیجه:

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*